Privégebruik van een auto van de zaak

Tip 1: Volg de regels van de Belastingdienst

Als ondernemer betaalt u belasting over uw omzet, btw. Als u echter zelf zakelijke uitgaven doet, kunt u de btw over deze bedragen aftrekken als voorbelasting. Voor bedrijfsauto’s – of ze nu zijn gekocht of geleaset - gelden de volgende regels.

Voor zover u de personen- of bestelauto gebruikt voor zakelijke activiteiten, kunt u de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Over het privégebruik moet u echter wel omzetbelasting betalen. Ook woon-werkverkeer geldt in dit kader als privégebruik.

De Belastingdienst verlangt van u dat u kunt aantonen in hoeverre u de auto voor privédoeleinden gebruikt, bijvoorbeeld door middel van een kilometeradministratie. Ontbreekt een soortgelijke administratie, dan wordt de btw die u moet betalen voor het privégebruik vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (belasting voor personenauto’s en motorrijtuigen).

Overigens zijn er ondernemingen die ‘creatief’ met de regels omgaan om op die manier minder belasting te hoeven betalen. Dit is sterk af te raden. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan trekt u wellicht aan het kortste eind.

Tip 2: Stel een autoreglement op

Zowel we al belichtten, kan een auto van de zaak eigendom van uw onderneming zijn, maar ook worden geleaset. U gaat uiteraard netjes om met uw bedrijfsauto, ook in uw vrije tijd. Om latere problemen te voorkomen kan het echter verstandig zijn om een autoreglement op te stellen. Dan weet iedereen in uw organisatie waaraan hij zich moet houden.

De kern van zo’n reglement is dat uw medewerkers als een goed huisvader op de auto letten. Ze moeten erop passen alsof het hun eigen auto is en laten er bijvoorbeeld geen vreemde in rijden. Uiteraard rijden ze ook niet onvoorzichtig, bijvoorbeeld door de snelheidslimiet te overschrijden. Wij bij Avis kunnen overigens meedenken bij het formuleren van een autoreglement.

Tip 3: Maak een weloverwogen keuze tussen kopen en leasen

Ook op het gebied van belastingregels is er geen onderscheid tussen het kopen dan wel leasen van een auto van de zaak. Uiteraard zijn er wel genoeg andere verschillen tussen deze twee constructies.