De auto in en buiten de Randstad

Minder fijnmazig OV-netwerk

In beperkte mate rukt de milieupolitiek ook buiten de Randstad op. Arnhem verbiedt momenteel al vervuilende dieselauto's in de binnenstad en Maastricht en Nijmegen hebben het weren van oudere, luchtvervuilende voertuigen op de planning staan. In andere gemeentes zijn de milieuplannen vaak nog minder ver gevorderd.

Dit lijkt aan te sluiten op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat het autobezit buiten de grote steden relatief hoger is. De oorzaak ligt voor de hand: ‘in de provincie’ is over het algemeen meer parkeerruimte, de afstanden zijn groter en het OV-netwerk is minder fijnmazig.

Wel kan landelijk beleid buiten de Randstad impact hebben op het autogebruik. Zo mag sinds kort op 3 snelwegen rond de Veluwe niet langer 130 kilometer per uur worden gereden. De maximumsnelheid gaat terug naar 120 kilometer per uur. Deze ingreep van minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen moet de stikstofuitstoot terugdringen.

Maximumsnelheid omlaag?

Hoewel de invulling nog onduidelijk is, zal de strijd tegen stikstof automobilisten in heel Nederland de komende jaren aangaan. Het is aan het kabinet om te bepalen of de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen daadwerkelijk omlaag gaat, zoals de commissie-Remkes heeft aanbevolen. Ondanks deze te verwachten maatregel, waar onder meer de ANWB kritiek op heeft, zal de auto hét vervoermiddel buiten de Randstad blijven; er is simpelweg geen goed alternatief.

Kijken we naar de 4 grote steden, dan is het tijdperk waarin elke werknemer zijn eigen auto had definitief voorbij. Uit duurzaamheidsoverwegingen, vanwege de kosten, maar ook door de drukte in de binnensteden, wordt steeds vaker gekozen voor alternatieven.

Opkomst van de deelauto

De deelauto is in opkomst. Dat is een veelbelovende ontwikkeling, maar in de zakelijke markt vallen de keuzevrijheid en dekkingsgraad nog tegen. Wie een kosteneffectieve én flexibele manier zoekt om zakelijk te rijden, komt als vanzelf bij de huurauto terecht.

Een groot voordeel van huren is dat de zakelijke rijder altijd de nieuwste automodellen op het gebied van innovatie en duurzaamheid kan uitzoeken. Ook ingewikkelde planningen, mede ontstaan door schaarse parkeerruimte, worden door het kiezen voor huur overbodig. Tenslotte neemt een autoverhuurder veel administratieve rompslomp uit handen.